MV "Attention" by เเสวงเครื่องการดนตรี

ทีมพาราเลลและแสวงเครื่องการดนตรีได้มารวมตัวกันอีกครั้ง กับอีก1ผลงานมิวสิควีดีโอโคเวอร์ โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้เพลงสากล "Attention" ของ Charlie Puth โดย พรีน รวิสรารัตน์ พิบูลภานุวัธน

https://www.youtube.com/watch?v=OYxKY9loxmo


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts